De zintuigen samen gebruiken 

Door ieder zintuig neem je iets anders waar. Ze vullen elkaar aan en de waarnemingen versterken elkaar. Het geheel neem je waar door alle waarnemingen met elkaar tot een geheel te verbinden. Hiervan zijn in het voorgaande al enkele voorbeelden gegeven. Tot slot nog twee voorbeelden over het waarnemen van een huis en van een koe.

Bij het waarnemen van een huis gebruik je de volgende zintuigen:

Bij het waarnemen van een koe kun je bijna alle zintuigen gebruiken:

Dan zijn, op de smaak na, alle zintuigen gebruikt.

Oefening baart ook hier kunst. Je zult merken dat het oefenen van het ene zintuig ook de waarnemingen van de andere zintuigen verbetert. Als je beter, bewuster gaat proeven, gaan je andere zintuigen ook vooruit, je neemt dan meer waar en je neemt meer nuances waar.

Oefeningen

Beschrijf het gebruik van alle zintuigen bij de waarneming van een mens.

Neem een voorwerp en gebruik zo veel mogelijk zintuigen. Welke verschillende soorten waarnemingen levert dit op?

Bij het waarnemen van de individualiteit van de ander kun je veel zintuigen op een ondersteunende manier gebruiken. Zoek er zo veel mogelijk op en beschrijf hoe je waarneming iets zegt over het innerlijk van de ander.

© Erven Tom van Gelder - AntroVista Archief Netwerk