Positiviteitsoefening 

Waarnemen van het positieve  

Neem in het negatieve ook altijd het positieve waar.

In veel situaties die je tegenkomt zie je het negatieve en het lelijke scherp. In deze oefening gaat het erom altijd ook iets positiefs te zien, zonder het negatieve te ontkennen. Ook als iets negatief is, kun je daarnaast het positieve benadrukken. De oefening moet niet leiden tot een kritiekloze houding en tot een zweverig 'alles is goed en mooi' en tot het ontkennen van het negatieve.

De oefening bouwt voort op de vorige oefeningen en is door de combinatie van denken en voelen een nieuwe stap. Om het positieve of goede te zien, moet je je meningen en vooroordelen overwinnen. De omgeving wordt interessanter. Vragen als “Wat heeft dit me te zeggen?”, “Wat kan ik hiervan leren?”, “Waaraan ligt het dat ik iets niet heb gehoord?” kunnen helpen bij deze oefening. Een goede gelegenheid om te oefenen zijn terugblikken, evaluaties e.d., waarbij je altijd een positief punt meer zou kunnen noemen dan het aantal punten van kritiek. En als je kritiek uit dan alleen als een aanknopingspunt voor verbetering.

De oefening heeft twee aspecten:

Je neemt tijdens en na de oefening het negatieve nog wel waar, maar probeert het positieve erin te ontdekken, soms lukt dat pas als je terugblikt, dat kan ook dagen of jaren later zijn. Omdat je meer waarneemt en de situatie van verschillende kanten wilt bekijken, wordt het oordeel teruggehouden, opener en meer omvattend. De oefening leidt daardoor tot meer verdraagzaamheid. Er is uiteindelijk bijna niets dat niet ook iets positiefs in zich heeft.

Moeilijkheden

 « 12345678 » 

© Erven Tom van Gelder - AntroVista Archief Netwerk