Inleiding: zevenjaarsperioden 

Rudolf Steiner heeft erop gewezen dat de ontwikkeling van de mens in perioden van ongeveer zeven jaar verloopt. In iedere periode is het accent van de ontwikkeling ergens anders op gericht. Met de wisseling van de perioden treedt er een verandering op, maar ook halverwege de perioden is er een verandering, die met ik-inslag wordt aangeduid.

Hier zal de ontwikkeling vanaf de geboorte tot het 28ste jaar worden besproken. Dit omvat vier perioden van 7 jaar. Deze vier perioden kunnen worden gezien vanuit de verhouding van het kind met zijn omgeving (zie hiernaast, uit Lievegoed, 1946).

Op de volgende pagina's zal de ontwikkeling worden besproken. Eerst komt de lichamelijke ontwikkeling aan de orde, daarna de manier van leren en de rol van de opvoeers, en het denken en de ik-inslag. Op de laatste pagina worden algemene hiermee samenhangende onderwerpen beschreven.

 « 1234567 » 


De verhouding van het kind met zijn omgeving. Links: van 0 - 7 jaar; rechts van 7 - 14 jaar.


Vervolg: links van 14 - 21 jaar; rechts van 21 - 28 jaar.

© Erven Tom van Gelder - AntroVista Archief Netwerk