Verschillende soorten waarnemingen 

Er zijn verschillende soorten waarnemingen. Het volgende kun je van een boom waarnemen.

Het is een zomereik. Hij is ongeveer 10 meter hoog en 8 meter breed. De stam gaat dicht bij de grond over in drie stammen en is gegroefd. De takken zijn grillig van vorm. De boom zit goed in het blad en er hangen eikels in. De bladeren zijn gelobd en dof middelgroen. Het is een mooie boom. Enkele takken zijn afgebroken, ze zijn er bij een storm afgevallen. De omgeving is rommelig. De boom ziet er gezond en krachtig uit, hij domineert zijn omgeving. Onder de boom staan zaailingen.

De volgende waarnemingen kun je onderscheiden:

 « 123456789 » 

eik
Een zomereik

Oefening

Neem van een voorwerp of een situatie 30 dingen waar, deel daarna de waarnemingen in. Welke groepen waarnemingen kun je onderscheiden?

© Erven Tom van Gelder - AntroVista Archief Netwerk