Warmte-ether: waarnemen van de impuls 

Houding

Kenmerkend voor warmte-ether zijn de impulserende en richting gevende activiteit. Bij de beschrijving van de warmte als element is ook de warmte als ethersoort al behandeld.

Het opbouwen van voorstellingen en het laten verdwijnen ervan is het element-achtige van de warmte. Dit is een proces dat je zelf stuurt. Hierbij zie je het verleden, dat wat bekend is, aan je voorstelling voorbijtrekken.

Het ether-achtige is het ontstaan van het zielebeeld en de richting die het uitdrukt. Je kunt dit niet sturen, je kunt je er alleen voor open stellen. Je moet afwachten of er iets in je innerlijk ontstaat. In de uitdrukking worden mogelijkheden als kiem zichtbaar. In de uitdrukking van het zielebeeld zit de toekomst. De mogelijkheden worden later ingeperkt, als je – na de volgende samenhangen te hebben onderzocht – meer over de omgeving weet. Ook wanneer je zoekt naar de intenties door naar de handelingen te kijken heb je met de etherkwaliteit van de warmte te maken.

 « 12345678910
11121314 » 

warmteether
Warmte-ether: de impuls om te kiemen

© Erven Tom van Gelder - AntroVista Archief Netwerk